izolácie , strechy, izolačné materiály  strechy
izolácie,strechy,izolačné materiály
    
Predmetom činnosti sú :
  • MONTÁŽE IZOLÁCIÍ
  • OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Vykonávame viaceré druhy izolácií :

vodotesné izolácie plochých striech, strechy a ich oprava
izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu
izolácie proti ropným produktom a chemickým vplyvom
izolácie bazénov a jazierok

Predávame :

kompletný sortiment materiálov pre izolácie plochých striech
výrobný program SFS Intec
tepelné izolácie z minerálnych vlákien a polystyrénu
izolačné materiály LIHTHOPLAST